คลาสกลับมาแล้ว !!

เรียน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

(สำหรับสาขา เมเจอร์ รัชโยธิน/ เมเจอร์ สุขุมวิท-เอกมัย / เอสพลานาดรัชดา/ ซิกเนเจอร์ ทองหล่อ และ ซิกเนเจอร์ โรงแรม วี โฮลเทล)

วี ฟิตเนส ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราสามารถกลับมาเปิดให้บริการคลาสออกกำลังกายได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 6 มาตรการของ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยท่านสมาชิก สามารถใช้บริการออกกำลังกายได้ตามปกติอย่างเต็มรูปแบบ (ยกเว้นการใช้บริการห้องสตรีม)

อย่างไรก็ตาม วี ฟิตเนส มีมาตรการ 66 ข้อ สำหรับการดูแลท่านสมาชิก เพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่านปลอดภัย จากโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านในการปฏิบัติตาม เงื่อนไขการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
และขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้ เพื่อให้ วี ฟิตเนส เป็นสังคมแห่งความปลอดภัยและสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ท่านสมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE@ “@wecool”

วี ฟิตเนส ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ไว้ใจ ให้เราได้ดูแลสุขภาพของคุณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

(เงื่อนไขการควบคุม 66 มาตรการ วี ฟิตเนส ทุกสาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยให้บริการด้านการออกกำลังกาย บริการฝึกสอนส่วนบุคคล การสอนคลาสออกกำลังกาย เว้นระยะหว่าง 2 เมตร ไม่มีการสัมผัส และ ผู้สอนจะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ Face Shield ตลอดเวลา 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีมาตรการ อีก 66 ข้อ เพื่อเสริมให้มั่นใจให้ผู้ที่เข้าใช้บริการ ปลอดภัย และไร้กังวล เพื่อร่วมกันต่อต้านและยับยั้งการแพร่ระบาด)

ท่านสมาชิก สามารถจองคลาสได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 27 มกราคม 2564 และคลาสจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

CLASS IS BACK

Dear Honorable Members,

(For Major Ratchayothin / Major Sukhumvit – Ekamai / Esplanade Ratchada / Signature Thonglor and Signature VIE Hotel)

WE Fitness pleased to inform you that group classes will be operated as normal, effective Thursday, January 28, 2021 onwards. Under the strict control of public health 66 measures of the Bangkok Health Bureau. Members will be able to enjoy full exercise services. (except using the streaming room)

However, WE Fitness has 66 measures to keep all members safe from COVID-19 and requested for cooperation from all members to comply with strict measures of public health control.

We reserve the right to refrain from providing services to members who are unable to comply with such measures to keep WE Fitness a society of safe and sustainable health.

Please obtained more information at LINE @ “@wecool”

WE Fitness would like to thank all members for their trust and let us take care of your health.

Kindly regards,

WE Fitness Co., Ltd.

(* Terms of public health control: WE Fitness of all branches in Bangkok will strictly follow the rules according to the announcement of the Bangkok Health Bureau by providing exercise services, personal coaching services, teaching exercise classes, there is no contact within 2 meters and the instructor will wear a hygienic mask / face shield all the time.

In addition, the company has another 66 measures to ensure safety and care measures for those members who use services.)

Members can reserve a class from 18:00 p.m. of January 27, 2021.

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน