โซนเครื่องดื่ม วี ฟิตเนส

JUICE BAR by Graf

HIGHT PROTEIN

 • MEJI CHOCOLATE 49
 • MEJI VANILLA 49
 • MEJI ALMOND 49
 • MEJI ZERO SUGAR 49
 • CHICKEN PRO 80
 • KLEENS 80
 • NJ LARGE 75
 • NJ SMALL 48

PROTEIN BAR

 • PRO MAX 129
 • NUGO COOKIE 159
 • NAKED FUEL COOKIE 95
 • NAKED FUEL BAR 145

JUICE

 • ORANGE JUICE 40
 • COCONUT JUICE 69

BEAUTY DRINK

 • COLLAGEN 25
 • FIBER 25

REFRESHING

COLD BREW COFFEE

 • ESPRESSO SHOT 85
 • ESPRESSO MACCHIATO 85
 • AMERICANO 85
 • LATTE 85
 • ORANGE COLD BREW 105

WATER

 • PURELIFE 10
 • MINERE 15
 • MINERE ACTIVE CAP 25
 • B'LUE 30

SOFT DRINK

 • COKE ZERO 20
 • SPRITE ZERO 20

FOOD

 • SANDWICH 40
 • CLEAN FOOD 75

CLUB AVAILABLE

MAJOR RATCHAYOTHIN

MAJOR SUKHUMVIT (EKKAMAI)

MAJOR PINKLAO

ESPLANADE RATCHADA

ESPLANADE KHAERAI

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน