WELCOME TO WE FITNESS

Register

ลงทะเบียนออกกำลังกาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี 3 วัน!  

Pinklao

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เพราะคุณคือสมาชิกคนสำคัญของ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและบริการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องตรงใจกับรูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกันของท่านสมาชิก      วี ฟิตเนส จึงมีความจำเป็น ต้องใช้ข้อมูลของท่านสมาชิกในการส่งมอบสุขภาพที่ดีที่สุด วี ฟิตเนส  ตระหนักดีว่า ความปลอดภัยของข้อมูลท่านสมาชิกเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น วี ฟิตเนส จึงขอเรียนให้ทราบว่าเรามีนโยบายในการดูแลและบริหารจัดการข้อมูลของท่านสมาชิก ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562 เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวด ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ท่านสมาชิกได้รับความพึงพอใจสูงสุด วี ฟิตเนส จึงใคร่ขอความยินยอมในการใช้ เก็บ รวบรวม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของท่านสมาชิกเพื่อนำมาใช้ วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้านสุขภาพ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ของทาง วี ฟิตเนส รวมทั้งพันธมิตรด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย ของ วี ฟิตเนส ท่านสมาชิกมีสิทธิ์เลือกที่จะยินยอม หรือไม่ยินยอม โดยไม่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและบริการ ของ วี ฟิตเนส หากท่านสมาชิกต้องการถอนความยินยอมในภายหลัง สามารถดำเนินการได้ผ่านทางสาขาที่สมาชิกใช้บริการอยู่ หรือ ช่องท่างอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ทราบในภายหลัง หากท่านสมาชิกประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line: @wecool หรือ โทร 020263803 ทั้งนี้ การไม่ให้ความยินยอมหรือการถอนความยินยอม อาจทำให้ทาง วี ฟิตเนส ไม่สามารถนำเสนอสิทธิประโยชน์ การบริการที่ตรงใจและเหมาะสม ซึ่งอาจจะทำให้ท่านสมาชิกไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุด ตามที่พึงจะได้
วี ฟิตเนส มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างสังคมคนมีสุขภาพดี ด้วยความใส่ใจ และผ่านการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ท่านสมาชิกมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ:  ท่านสมาชิกสามารถทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ www.wefitnesssociety.com/pdpa , ท่านสมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านสมาชิกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากท่านสมาชิกได้สิ้นสุดการเป็นสมาชิก และ ยกเลิกการบริการของทางบริษัทฯ PDPA v.1(1102021)

นโยบายความเป็นส่วนตัว wefitness


wefitness เรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับทุกท่าน ในเรื่องการเก็บช้อมูลของลูกค้า และผู้ใช้งานทุกท่านบนเว็บไซต์ เพื่อการเป็นประโยชน์และการเข้าใจในการเข้าใช้งาน
1. วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในการใช้งานเว็บไซต์ wefitness นี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง
      – ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม
      – การใช้ข้อมูลที่รวบรวม
       บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ wefitness ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน
       เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการสนทนาระหว่างท่าน กับ Call Center ที่บริษัทจัดหามาไว้สำหรับเป็นช่องทางการรับแจ้ง ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ wefitness และอาจเก็บบันทึกที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านแจ้งไว้เพื่อรับคำแนะนำต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัท และบริษัทในเครือ และแจ้งให้ท่านทราบผ่านที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ได้
       บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การใช้ Tag เป็นต้น ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน และคุณภาพโดยรวมของเว็บไซต์ wefitness
ข้อมูลที่แบ่งปัน
บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้
      – เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยิมยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านก่อน
      – เพื่อ “การใช้ข้อมูลที่รวบรวม”บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม ตลอดจนคู่สัญญาที่มีหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์ wefitness ตามสัญญากับบริษัทโดยตรง หรือบริษัทอื่นที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้บริการ บำรุงรักษา ป้องกัน ปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ๆ และปกป้องบริษัทและท่าน ตลอดจนเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่ง (Customize) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน โดยดำเนินการตามคำแนะนำและตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
      – สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีเหตุจำป็นอันสมควร (1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้องและการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือตรวจสอบการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค (4) เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและ/หรือของท่าน หรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
       บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้งานเว็บไซต์ wefitness เช่น ผลการค้นหา เครื่อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งาน ภาษาที่ใช้ เว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อย เป็นต้น ต่อสาธารณะหรือให้แก่พันธมิตรทางการค้าของบริษัท เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน เช่น บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่แสดงแนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์ wefitness สู่สาธารณะ เป็นต้น
       หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ บริษัทจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับ และแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ wefitness ที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนการโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

2. ความปลอดภัยของข้อมูล
wefitness เราได้ติดตั้งระบบ เว็บไซต์แบบ SSL 
(Secure Socket Layer) หรือเรียกง่ายๆว่า เว็บไซต์ประเภท Https: นำหน้า ซึ่งจะส่งผลในเรื่องการปลอดภัยสำหรับข้อมูล สำหรับหน้าต่างๆ
อาทิเช่น การเข้าสู่ระบบ การสมัครสมาชิก การชำระเงิน ที่มีความปลอดภัยในเรื่องของของข้อมูล ซึ่งทาง wefitness จะปฏิเสขการเก็บข้อมูลประเภท บัตรเครดิตไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องกรอกทุกครั้งเมื่อชำระเงิน รวมทั้งความปลอดภัยสูงสุดแบบ OTP (one Time Password) ที่เมื่อเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะส่ง OTP ยืนยันตัวตนแก่ผู้ใช้บริการ

3. ข้อจำกัดการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ wefitness นี้เท่านั้น ไม่รวมถึงเว็บไซต์ wefitness และ/หรือบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว แยกต่างหาก และ/หรือที่ไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้ใช้ร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตลอดจนไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ wefitness และบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (link) กับเว็บไซต์ wefitness นี้ รวมถึงไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอื่นๆ หรือองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาเว็บไซต์ wefitness ของบริษัท ซึ่งอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการนำเสนอและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ (Self-Regulator) หากบริษัทได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการเว็บไซต์ wefitness และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการริดรอนสิทธิของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

6. การเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการใช้เว็บไซต์ wefitness ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง บริษัทจะพยายามจัดหาวิธีการ และ/หรือช่องทางให้ท่านสามารถอัปเดตและ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม เว้นแต่ ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อท่านดำเนินการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการทำคำขออัปเดตและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) การทำคำขอที่ซับซ้อนและมีจำนวนมากเกินกว่าปกติ (2) การดำเนินการตามคำขออาจทำให้บริษัทต้องจัดหา และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีจากที่บริษัทมีอยู่เกินสมควร (3) การดำเนินการตามคำขออาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ wefitness อื่นๆ หรือ (4) การดำเนินการตามคำขอไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในระบบสำรองข้อมูล
บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินการให้บริการเว็บไซต์ wefitness ของบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันการทำลายข้อมูลจากอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ท่านลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ wefitness ของบริษัทแล้ว บริษัทอาจยังไม่ดำเนินการลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของบริษัทในทันที