เพราะเราคือสังคมคนรักสุขภาพ
ที่มีคลาสกว่า
4,000 คลาส : เดือน


ตอบโจทย์การออกกำลังกายที่สนุกมากยิ่งขึ้น ด้วยคลาสกว่า 1,000 คลาสต่อสัปดาห์ หรือ 4,000 คลาส ต่อเดือน
และคลาสพิเศษ ที่จะมีในทุกๆเดือน

รวมทั้งเราไม่ได้เป็นเพียงฟิตเนสที่มีแต่โซนออกกำลังกาย แต่ยังมีโซนที่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการอื่นๆ ที่สามารถทำให้การเข้าฟิตเนส ไม่ได้จำเป็นแค่ฟิตเนสอีกต่อไป โดยยังสามารถทำงาน หรือประชุมกันในฟิตเนส ทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย

การให้บริการคลาส

[mpc_progress value=”95″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” border_css=”border-width:0px;border-radius:0px;” padding_css=”padding:5px;” margin_css=”margin:5px;” title_font_transform=”capitalize” title_font_align=”left” title=”we fitness” value_font_transform=”capitalize” value_font_align=”right” value_number=”8″ value_unit=”x” value_padding_css=”padding:7px;” progress_background_type=”gradient” progress_background_gradient=”#f36f21||#f24e18||0;100||225||linear”][mpc_progress value=”30″ background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” border_css=”border-width:0px;border-radius:0px;” padding_css=”padding:5px;” margin_css=”margin:5px;” title_font_transform=”capitalize” title_font_align=”left” title=”Other Fitness” value_font_transform=”capitalize” value_font_align=”right” value_number=”2″ value_unit=”x” value_padding_css=”padding:5px;” progress_background_color=”#888888″]

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน